आयोजनाहरुको संझौता एवं भुक्तानी सम्वन्धि सूचना कार्यकारी अधिकृत ताेकिएकाे सम्बन्धमा नुवाकोट जिल्लामा दश गाउॅपालिका र दुई नगरपालिका कायमगर्ने गरि राजपत्रमा प्रकाशित एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण नुवाकोट जिल्लाका भूकम्प प्रभावितहरुको गुनासो सम्बोधन सम्बन्धमा वार्षिक योजना तर्जूमा कार्यक्रम सम्बन्धमा २०७३ माघ ७ गते अनियन्त्रित भिडले जिविसको कार्यालयमा गरेको तोडफोड र आगजनी को विरोधमा नुवाकोटको स्थानीय तह पुर्नसंरचना सम्बन्धि मिति २०७३।।८।।१२ गतेको निर्णय अनुसार संशोधित निर्णयहरुः निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि जनशक्ति भर्ना सम्बन्धी सूचना नुवाकोटको प्रस्तावित स्थानीय तहहरु : २ नगरपालिका र १० गाउँपालिका सहित १२ वटा स्थानीय तहहरु Notice for Users Committee Formation

News and Notices


आयोजनाहरुको संझौता एवं भुक्तानी सम्वन्धि सूचना

चालु आ.व. ०७३/०७४ को लागि स्वीकृत योजनाहरुको संम्झौता गर्ने म्याद २०७४ ज्येष्ठ मसान्त सम्म मात्र भएको हुदा २०७४ आषाढ १...
Read More ...कार्यकारी अधिकृत ताेकिएकाे सम्बन्धमा

नुवाकाेटकाे गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा कार्यकारी अधिकृत ताेकिएकाे सम्बन्धमा Downloadनुवाकोट जिल्लामा दश गाउॅपालिका र दुई नगरपालिका कायमगर्ने गरि राजपत्रमा प्रकाशित एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको विवरण

नुवाकोट जिल्लामा दश गाउॅपालिका र दुई नगरपालिका कायमगर्ने गरि राजपत्रमा प्रकाशित एकाईहरुको नाम, संख्या, सीमाना, केन्द्र र वडाको सीमाना सहितको...
Read More ...नुवाकोट जिल्लाका भूकम्प प्रभावितहरुको गुनासो सम्बोधन सम्बन्धमा

नुवाकोट जिल्लाका भूकम्प प्रभावितहरुको गुनासो सम्बोधन सम्बन्धमा जिल्लामा प्राप्त सूचीहरु १. पहिलो चरणको सुची प्राप्त गर्नुहोस २. दोस्रो चरणको सुची...
Read More ...वार्षिक योजना तर्जूमा कार्यक्रम सम्बन्धमा

वार्षिक योजना तर्जूमा कार्यक्रम कार्यतालिका अडियो सूचना
नुवाकोटको स्थानीय तह पुर्नसंरचना सम्बन्धि मिति २०७३।।८।।१२ गतेको निर्णय अनुसार संशोधित निर्णयहरुः

निर्णयहरुः गापा, नपा तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सिमाना निर्धारण आयोगको च नं १९२ मिति २०७३÷०८÷०६ गतेको...
Read More ...निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि जनशक्ति भर्ना सम्बन्धी सूचना

प्रकाशित मितिः २०७३।०८।०७ गते निम्न अनुसारका पदहरुमा यस जिल्लाको लागि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको लागि  करार सेवामा जनशक्ति पूर्ति...
Read More ...नुवाकोटको प्रस्तावित स्थानीय तहहरु : २ नगरपालिका र १० गाउँपालिका सहित १२ वटा स्थानीय तहहरु

स्थानीय तह पुर्नसंरचना प्राविधिक सहयोग समितिले सवै राजनितिक दलहरुको सहभागितामा तयार भएको नुवाकोट जिल्लाको स्थानीय तह पुनर्संरचनाको प्रस्ताव संक्षेपNotice for Users Committee Formation

उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी सुचनाSkip to toolbar