नुवाकोट

बेलकोट,मालाकोट,धुवाकोट,भैरुमकोट,कालिकाकोट,सल्यानकोट, सिमलकोट, धैबुङकोट,प्यासकोट जस्ता नौ वटा कोट वा किल्लाहरुको संगम भूमिको रुपमा परिचित नुवाकोटलाई गोपालवंश देखिनै नवकोट, नवकोट्य, नवक्वाथ, नौकोटबाट क्रमशः परिमार्जन हुदै हालको ‘नुवाकोट’ नामाकरण भएको हो । तत्कालीन समयमा धादिङ जिल्ला समेत यसैमा अधिनस्थ रहेको थियो । प्रशिद्ध Read more

Our ProgramView All

भारतीय दुतावास सहयोग कार्यक्रम

उर्जा तथा वातावरण कार्यक्रम

स्थानीय विकास कोष

ग्रामीण पहुच सुधार तथा विकेन्दिकरण कार्यक्रम

स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम

Aim and Objectives

जिल्लाको समष्टिगत आवधिक लक्ष्य

“सम्बृद्, आधुनिक र न्यायपूर्ण नेपाल निर्माणका लागि दीगो शान्ति प्रवद्र्धन गरी आर्थिक र सामाजिक रुपान्तरणको आधार तयार गर्नु”

जिल्लाको आवधिक उद्धेश्य

“मुलुकमा सुशासन,सामाजिक न्याय र समावेसी विकास प्रक्रियामार्फत सामाजिक र आर्थिक विकास गर्ने तथा गरिवी घटाउने”

जिल्लाको दीर्घकालिन सोच

“समावेशी समाज नुवाकोटको अग्रगमनको आधार कृषिको व्यवसायिकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकास”

Notices

  • उपभोक्ता समिति गठन जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, नूवाकोट उपभोक्ता समिति गठन सम्बन्धी सुचना   जिल्ला विकास समितिको... Read more
  • पूर्व योजना तर्जुमा गोष्ठीे नेपाल सरकार संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय जिल्ला विकास समितिको कार्यालय विदुर, नुवाकोट... Read more
  • सार्वजनिक सुनुवाई सार्वजनिक सुनुवाई कार्यक्रम सम्बन्धमा   जिल्ला विकास समितिको कार्यालय, नुवाकोटको आयोजना तथा नेपाल पत्रकार... Read more
  • स्थानीय सेवा प्रदायक संस्थाको लागि थप आशय पत्र माग गरिएको सूचना नेपाल सरकार संघिय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय जिल्ला विकास समितिको कार्यालय विदुर, नुवाकोट... Read more
  • राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय गै.स.स.हरुलाई सूचीकृत हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना जिल्ला विकास समिति, गै.स.स.समन्वय ईकाई नुवाकोटद्धारा गै.स.स.हरुको विवरण अध्यावधिक गर्न लागेकोले यस जिल्लामा कार्यक्षेत्र... Read more
Enter the Correct Category Id and check if there is post or not. View All

Send us Suggestion